Maak uw keuze

Disclaimer

Disclaimer

Buitenplaats de Mechelerhof besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website Mechelerhof.nl. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan informatie en/of afbeeldingen, gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s (€), waarbij alle prijs- en overige wijzigingen zijn voorbehouden.

Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. Buitenplaats de Mechelerhof behoudt zich het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren.

Buitenplaats de Mechelerhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van daarmee verbonden websites mochten voordoen. In geen geval is Buitenplaats de Mechelerhof aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens door het gebruik van of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie.

Buitenplaats de Mechelerhof streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of bestandsformaten worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.

Er bestaan websites die naar onze website middels een hyperlink of anderzijds verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan Buitenplaats de Mechelerhof geëxploiteerd. Buitenplaats de Mechelerhof wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze partners achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

Wijzigingen
Buitenplaats de Mechelerhof behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Heeft u nog vragen of opmerkingen omtrent Buitenplaats de Mechelerhof privacybeleid, dan kunt u deze aan ons richten door het contactformulier in te vullen.

 

Adres
Buitenplaats de Mechelerhof

Spetsesweide 5

6281 BV MECHELEN

Telefoon: +31(0)43 4552222 - Emailadres: receptie@mechelerhof.nl - Website: www.mechelerhof.nl